Kris Peeters: “Verschrikkelijk voor getroffen werknemers ING, contact met directie”

Kris Peeters: "Verschrikkelijk voor getroffen werknemers ING

Het nieuws dat door de herstructurering bij ING 3.500 jobs bedreigd zijn, is voor minister van Werk Kris Peeters “verschrikkelijk voor de mensen die hun job bedreigd zien en voor de jobcreatie”. In een reactie in De Ochtend (Radio 1) zei hij dat hij na de ondernemingsraad contact heeft met de directie. Hij sluit niet uit dat er nog herstructureringen komen bij andere banken en heeft aan de sectorfederatie Febelfin gevraagd solidariteit te tonen en de oprichting te onderzoeken van een fonds dat het ontslagen personeel moet heroriënteren. Volgens Peeters is de herstructurering te verklaren door het digitaal bankieren, de lage rente en nieuw banktechnieken. Daarom sluit hij niet dan nog andere banken zullen volgen en is het belangrijk dat de sector reageert en een fonds opricht om de mensen die hun job verliezen te heroriënteren. “We hebben de banken in het verleden geholpen met miljarden. Het is nu aan de banken om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de herscholing van het personeel”, vindt de minister van Werk.

Peeters wil er alles aan doen om het aantal ontslagen zoveel mogelijk te beperken en de mensen zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. Van de directie van ING wil hij weten hoe ze het sociaal overleg zal organiseren in het kader van de wet-Renault. De wetgeving rond brugpensioen is ook voor banken van toepassing, maar voor de minister is het nog te vroeg om daarover te praten. Er is alvast geen specifieke verlaging van de leeftijd voorzien, voegde hij er nog aan toe.

bron: Belga