Groen wil “politieke vuist” tegen wanpraktijken van banken

Groen wil "politieke vuist" tegen wanpraktijken van banken

Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de aangekondigde ontslagenreeks bij ING. Voorzitter Meyrem Almaci vindt bovendien dat de regering-Michel zich te laks opstelt tegen de “wanpraktijken” van banken die uit winstbejag hakken in jobs en de gevolgen daarvan afwentelen op de sociale zekerheid. Groen hekelt de manier waarop ING gretig gebruik maakte van fiscale voordelen die de Belgische politiek aanbood, met name tijdens de financiële crisis, maar tegelijk miljardendividenden bleef uitkeren aan het hoofdkantoor in Nederland. “Men sluist de winst door naar het buitenland, en stuurt de werknemers op vervroegd pensioen of dumpt hen in een werkloosheidsuitkering.”

De groenen roepen op tot een “politieke vuist” tegen dergelijke praktijken, met name door het wetsvoorstel te stemmen dat Groen en Ecolo klaar hebben. “Met ons voorstel wordt de staatssteun, die bedoeld is om jobs te creëren, teruggevorderd bij dergelijke massale ontslagen. Op die manier behoud je hefbomen om toekomstige banen te creëren, maar heb je een stok achter de deur als het fout loopt.”

bron: Belga