Europees-Waalse taskforce bijeen rond sluiting Caterpillar Gosselies

Europees-Waalse taskforce bijeen rond sluiting Caterpillar Gosselies

Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Mobiliteit van Werknemers, en Waalse minister-president Paul Magnette hebben de eerste vergadering geleid van de gezamenlijke taskforce die werd opgericht na de aankondiging van de sluiting van het bedrijf Caterpillar in Gosselies begin september. Daardoor dreigen 2.200 werknemers tegen eind 2017 hun baan te verliezen. Commissaris Thyssen benadrukte de wil van de Europese Commissie om samen te werken met alle belanghebbenden in dit dossier: “De getroffen werknemers zijn bijzonder vakbekwaam en gemotiveerd. Hun potentieel mag niet verspild worden. Het is dus onze plicht om samen te werken op alle niveaus en zo oplossingen te vinden en concrete perspectieven te bieden aan de mensen die getroffen zijn.”

Voor Waals minister-president Magnette bewijst de snelheid waarmee de Commissie haar diensten inzette dat ze zich, tot op het hoogste niveau, bewust is van de ernst van de situatie. Deze gezamenlijke task force zal ons toelaten sneller en efficiënter te werken. De Waalse belanghebbenden zullen vanaf nu één aanspreekspunt hebben hebben voor de aspecten van het Caterpillar-dossier die onder de Europese bevoegdheden vallen”.

Op de eerste vergadering werd de stand van zaken besproken, zoals de lopende acties, de stappen die de verschillende actoren hebben en genoten en perspectieven van de fabriek, de onderaannemers en de regio. De gezamenlijke task force volgt de ontwikkelingen op in de lopende informatie- en consultatieprocedure. Daarnaast zal de task force analyseren hoe de Europese fondsen optimaal kunnen aangewend worden om de werknemers te ondersteunen. Tot slot zal er ook worden nagedacht over de reconversie van de regio en de site, luidt het in een mededeling.

bron: Belga