SERV erkent foute berekening in advies over kinderbijslag

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft een rekenfout gemaakt in haar advies over de hervorming van de kinderbijslag. Het adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners erkent dat men in de fout is gegaan bij de verrekening van de indexsprongen. “De SERV betreurt deze materiële vergissing”, zo staat in een brief van Pieter Kerremans, administrateur-generaal van de SERV, die persagentschap Belga kon inkijken. In juli leverde de SERV een kritisch advies af over de geplande hervorming van de kinderbijslag in Vlaanderen. Volgens de sociale partners zou het nieuwe systeem niet budgetneutraal zijn en zou op jaarbasis een financieringstekort zijn van 30 tot 239 miljoen euro. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zette meteen grote vraagtekens bij de berekening en de conclusies van de SERV en ontkende dat er een tekort zou zijn bij de start van het systeem in 2019.

De SERV rekende nu een en ander na en moet erkennen dat het in de fout is gegaan bij de verrekening van de niet-indexeringen in 2016 en 2017. De middelen die uitgespaard worden door die niet-indexeringen worden vanaf 2019 namelijk in het nieuwe systeem gestoken. Door haar rekenfout kwam de SERV in haar advies tot een te laag beschikbaar budget.

“De SERV betreurt deze materiële vergissing”, staat in een brief die Belga kon inkijken. “Dit heeft uiteraard een weerslag op één van de conclusies van het advies over de conceptnota”, luidt het nog. De SERV heeft daarom de betrokken passages uit het advies gehaald. De SERV zal na verder technisch overleg ook een nieuw advies uitwerken.

bron: Belga