Burgemeesters vragen hulp tegen geweld

De Vlaamse burgemeesters slaan alarm. Het aantal verwensingen en fysieke bedreigingen blijft stijgen, in die mate dat ze hulp vragen, blijkt uit een onderzoek van Het Nieuwsblad. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten overweegt een vertrouwenspersoon aan te stellen. Van de meer dan honderd burgemees­ters die reageerden op de vraag of ze ooit geconfronteerd zijn met verbaal en/of fy­siek geweld, antwoordde 48 procent beves­tigend. Bij een op de zes bleef het niet bij woorden, maar vielen er klappen. Een aantal burgemeesters heeft al politiebescherming aangevraagd, of heeft agenten in burger geposteerd tijdens een gemeente­raad of het zituur, omdat er in de gemeente mensen zijn die hen bedreigen.
De VVSG overweegt om een vertrouwensper­soon aan te stellen. “We kunnen ook een op­leiding aan de burgemeesters aanbieden over hoe ze kunnen omgaan met lastige in­woners die de grenzen van de welvoeglijkheid overschrijden. Er moet iets gebeuren, dat is zonneklaar”, zegt VVSG-voorzitter Mark Suykens.

bron: Belga