Aantal bommeldingen op één jaar tijd verdubbeld

Aantal bommeldingen op één jaar tijd verdubbeld

De politiediensten hebben vorig jaar 529 bommeldingen geregistreerd. Een verdubbeling ten opzichte van de 272 meldingen in 2014. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas bemachtigde bij Binnenlandse Zaken. De meeste bommeldingen vonden plaats in Brussel, waar in 2015 niet minder dan 82 processen-verbaal werden uitgeschreven voor een bommelding, wat een verdriedubbeling betekent op een jaar. Daarna volgen Antwerpen (54), Gent (23) en Luik (21). Parallel met de stijging verdubbelde ook het aantal geregistreerde verdachten van 120 in 2014 naar 219 in 2015.
Vlaams Belang vindt dat er iets moet gedaan worden aan de valse bommeldingen. Die moeten zwaarder worden bestraft worden en door het gerecht beter worden vervolgd. Nu blijven de meeste valse bommeldingen onbestraft. “Zij brengen onze samenleving immers niet alleen imago- en economische schade toe, maar betekenen ook een rechtstreeks gevaar voor onze veiligheid”, zegt Kamerlid Barbara Pas.

bron: Belga