Opheffing beroepsgeheim bij terreurmisdrijven verder dan alleen OCMW’s

Opheffing beroepsgeheim bij terreurmisdrijven verder dan alleen OCMW's

Het personeel van alle sociale instellingen moeten een actieve meldingsplicht krijgen indien het op ernstige aanwijzingen van terreurmisdrijven stoot. Dat staat in een bijgeschaafd wetsvoorstel van N-VA, dat werd besproken in de Kamer. Een strafmaat wordt aan die verplichting evenwel niet gekoppeld. Kamerlid Valerie Van Peel stoomde al een hele tijd geleden een wetsvoorstel klaar waarin het voor OCMW’s verplicht zou worden dat ze in het kader van een onderzoek naar terrorisme, administratieve informatie zouden overmaken aan het gerecht indien ze daarnaar worden gevraagd. De tekst sloot aan bij de verzuchting van de Brusselse procureur-generaal dat sommige Brusselse OCMW’s weigerden relevante informatie mee te delen aan de politie of het gerecht omwille van het beroepsgeheim.

Na een advies van de Raad van State werd die ingreep uitgebreid naar alle instellingen van de sociale zekerheid. Aan het niet naleven van die verplichting worden boetes gekoppeld.
Bovendien wil N-VA ook een actieve meldingsplicht invoeren voor wanneer personeelsleden op concrete aanwijzingen van terroristische misdrijven stoten. Aan dit luik van het voorstel werden evenwel geen strafbepalingen gekoppeld.

“We willen het beroepsgeheim niet uithollen waar dat niet nodig is”, motiveerde Van Peel haar voorstel in de bijzondere commissie Terreurbestrijding. “Maar het is nooit de bedoeling geweest van de wetgever dat het beroepsgeheim absoluut zou zijn. Terroristische misdrijven zijn daarin een duidelijke lijn”.

Ook het cdH werkte een voorstel uit in dezelfde zin, maar breidt de tekst uit naar iedereen die onder het beroepsgeheim valt. Het gaat weliswaar niet om een verplichte, maar om een mogelijke melding. Binnen de meerderheid werd de vraag gesteld of die uitbreiding wel opportuun is, omdat daarbij onder andere ook de advocaten horen. “Hou die piste open voor een latere discussie”, stelde Veli Yüksel (CD&V) voor. Volgens Van Peel dreigt die uitbreiding alles op de lange baan te schuiven.

Op de liberale banken zei Philippe Pivin (MR) de tekst te steunen, maar benadrukte hij wel dat de nodige tijd moet worden genomen om hem te behandelen. Carina Van Cauter (Open Vld) noemde het voorstel een eerste stap in de richting van een verduidelijking van de regelgeving en zei “de geest van de tekst” te steunen.
Tot een stemming kwam het vandaag nog niet. Vanuit de oppositie kwam nog de vraag om een nieuw advies te vragen van de Raad van State, maar de meerderheid stemde die vraag weg.

bron: Belga