Kosteloze groene stroomdistributie in strijd met Europees recht

Kosteloze groene stroomdistributie in strijd met Europees recht

De kosteloze distributie van elektriciteit is in strijd met het Europees recht. Dat heeft het Europese Hof van Justitie vandaag geoordeeld in een zaak tussen het Vlaamse gewest en stroomleverancier Essent. In zijn arrest bevestigt het Hof dat lidstaten de groene stroomproductie in eigen land mogen bevorderen. Maar een systeem van gratis distributie verleent volgens het Hof niet noodzakelijk steun aan producenten. Het financiële voordeel gaat immers in de eerste plaats naar de leveranciers en er is geen garantie dat het voordeel ook doorsijpelt naar de groene stroomproducenten.

Het Europese Hof, dat met dit arrest een stap verder gaat dan het advies dat de advocaat-generaal dit voorjaar had gegeven, boog zich in feite over een prejudiciële vraag van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, waar stroomleverancier een schadevergoeding van 16 miljoen euro van het Vlaamse gewest eist.

Essent profiteerde van Vlaamse regelgeving die de distributie van groene stroom kosteloos maakte. Begin jaren 2000 werd echter een wijziging ingevoerd waardoor de regeling zich beperkte tot stroom die in Vlaanderen werd geproduceerd. Essent voerde de stroom grotendeels vanuit Nederland in. Toen de Raad van State de Vlaamse regeling vernietigde, stapte de producent naar de rechtbank om schadevergoeding te eisen.

bron: Belga