Eurocommissaris Thyssen: projecten die Vlaamse regering financiert moeten in de begroting

Eurocommissaris Thyssen: projecten die Vlaamse regering financiert moeten in de begroting

Projecten die de Vlaamse regering volledig zelf gaat financieren, moeten geboekt worden in de begroting en zullen mee in rekening genomen worden bij de Europese beoordeling van de begroting en de schuldpositie. Dat heeft eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen vanmorgen duidelijk gemaakt. Ze voegde ook toe dat daarover momenteel geen onderhandelingen lopen tussen de Commissie en de Vlaamse regering. “Er zijn projecten waarvan ik in de pers lees dat de Vlaamse regering die uiteindelijk volledig zelf gaat financieren. Daarover zijn geen contacten of onderhandelingen met Europa op dit ogenblik en die zullen beoordeeld worden volgens de regels. Dat wil zeggen: ze moeten in de begroting en zullen meegerekend worden wanneer de budgettaire positie en schuldpositie wordt beoordeeld”, zo antwoordde Thyssen op een vraag over de Vlaamse ontwerpbegroting.

De Vlaamse regering presenteerde deze week een ontwerpbegroting voor volgend jaar waarin enkele uitgaven, zoals de bouwkost van de Oosterweel en een deel van de ziekenhuisfinanciering, buiten de begroting worden gehouden.

Thyssen beklemtoonde nogmaals dat publiek-private investeringen wel degelijk buiten de begroting kunnen gehouden worden indien ze op een bepaalde wijze geconcipieerd worden. “Voor zover ik geïnformeerd ben, weet ik dat er gesprekken over een aantal Vlaamse projecten zijn geweest. Die zijn tot een goed einde gebracht in de zin dat een formule is gebruikt die de Vlaamse regering toelaat om die buiten de boeken te houden”, zo verwees de Belgische eurocommissaris naar de bouw van bruggen over het Albertkanaal en projecten rond schoolgebouwen.

Thyssen presenteerde donderdag samen met de Europese Investeringsbank een handboek dat overheden en investeerders meer duidelijkheid moet verschaffen over de regels die gelden voor publiek-private projecten en de vraag wanneer die projecten al dan niet in de begroting moet ingeschreven worden.

bron: Belga