Wetsontwerp garandeert recht op bijstand tijdens alle verhoren

Wetsontwerp garandeert recht op bijstand tijdens alle verhoren

Elke verdachte van een misdrijf waarop een vrijheidsstraf staat, zal voortaan recht hebben op bijstand van een advocaat tijdens zijn verhoor. Momenteel geldt dat enkel voor feiten waarop minstens een jaar celstraf staat. Het recht geldt ook voor alle volgende verhoren en is dus niet langer beperkt tot het eerste verhoor. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens dat in de Kamer werd toegelicht. De regels over de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor zitten vervat in de Europese, zogenaamde Salduz-richtlijn. Bedoeling is dat de advocaat mee zal waken over het correcte verloop van het verhoor en de mededeling van de rechten aan de verdachte. Hij kan opmerkingen laten noteren op het verhoorblad.

Een meerderjarige kan afstand doen van zijn recht op bijstand, nadat hij op de hoogte is gebracht van zijn rechten. Een minderjarige kan dat niet. Wie voor een verhoor wordt uitgenodigd, wordt wel verondersteld zelf de nodige stappen voor zijn bijstand te zetten. In geval van een aanhouding, zal bijstand worden verleend door een advocaat naar keuze via het Salduz-permanentiesysteem van de balies.

Alle advocaten moeten geregistreerd zijn op de webapplicatie van de permanentiedienst en kunnen enkel zo gecontacteerd worden. De verplichte registratie is momenteel nog niet het geval. Wie verhoord wordt, kan dus niet meer rechtstreeks zijn advocaat contacteren. De advocaat mag aanwezig zijn en bijstand verlenen bij de line-up en bij confrontatieverhoor waar meerdere verdachten samen worden verhoord.

bron: Belga