“Niet de bedoeling dat er belasting wordt betaald op erfenis die nooit komt”

Niet de bedoeling dat er belasting wordt betaald op erfenis die nooit komt

“Het kan nooit de bedoeling zijn dat iemand belasting moet betalen op iets wat hij/zij niet krijgt.” Dat zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) nu bekend is geraakt dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) begunstigden van een levensverzekering, vaak de kinderen, erfbelasting dreigt te doen betalen op sommen die ze mogelijk nooit ontvangen. Het verhaal staat vandaag in De Tijd. Indien nodig wordt de wetgeving aangepast. Het standpunt van de Vlabel heeft betrekking op de begunstigden van een levensverzekering, een beleggingsverzekering (tak23) of een spaarverzekering (tak21) die is afgesloten op de naam van twee partners. Als een van de twee overlijdt, kan de overblijvende partner over het geld beschikken, maar worden de erfgerechtigde kinderen wel meteen belast, ook als ze uiteindelijk niets ontvangen.

In een reactie aan Belga zegt het kabinet-Tommelein dat onderzocht wordt of bij het eerste overlijden de rechten van de kinderen op het verzekerd kapitaal niet kunnen beschouwd worden als een eventueel recht, in plaats van een actueel recht. Dat betekent dat bij het overlijden van de eerste partner niet belast zou worden, maar dat de berekening van de rechten pas bij het tweede overlijden gebeurt.

Samen met Vlabel is Tommelein aan het bekijken of het standpunt niet kan worden gewijzigd. “Zo niet zullen we het decreet aanpassen”, luidt het. “Het kan alleszins nooit de bedoeling zijn dat iemand belasting moet betalen op iets wat hij/zij niet krijgt.”

bron: Belga