België wint twee plaatsen op competitiviteitsranking

20150615 - BRUSSELS, BELGIUM: Illustration picture shows the Grote Markt / Grand Place area which lies at the heart of the new traffic plan in the so-called 'Pentagone ' in Brussels city center, Monday 15 June 2015. BELGA PHOTO SISKA GREMMELPREZ

België is er voor het eerst in vijf jaar in geslaagd te stijgen in het Global Competitiveness Report, de jaarlijks competitiviteitsranglijst van het World Economic Forum (WEF). Ons land staat nu zeventiende.

Traditiegetrouw bekijkt het WEF elk jaar het competitiviteitsvermogen van 138 landen. Dit jaar kan ons land eindelijk enkele plaatsjes hoger klimmen: met een score van 5,25 punten stijgt België van de negentiende naar de zeventiende plek. Ons land scoort vooral op vlak van gezondheidszorg, het onderwijs- en opleidingssysteem en de hoge mate van technologische ontwikkeling.

Ondanks deze sprong voorwaarts waarschuwt Vlerick Business School, de Belgische partner van het WEF, dat het Belgisch potentieel onderbenut blijft. Professor Wim Moesen vindt dat verschillende traditionele Belgische zwakheden te weinig worden aangepakt. Onder meer de belastingvoeten en het fiscaal beleid, de restrictieve arbeidswetgeving en de administratieve lasten belemmeren de Belgische competitiviteit.

Volgens professor Leo Sleuwaegen is vooral de achteruitgang op het vlak van infrastructuur treffend. «Onze buurlanden worden meer bereikbaar terwijl de congestie op onze wegen een groot probleem wordt.»

Die achteruitgang is te verklaren door een mentaliteitsverschil tussen België en de buurlanden. «We missen een sense of urgency», zegt Sleuwaegen. «Door onze openheid ten opzichte van andere markten denken we dat als de rest het goed doet, wij zullen profiteren. We zijn wieltjeszuigers, en vooral van Duitsland.»