Race Witte Huis – “Trump bouwde politieke activiteiten op racistische leugen”

Race Witte Huis - "Trump bouwde politieke activiteiten op racistische leugen"

De raciale spanningen in de VS kwamen uiteraard ter sprake tijdens het eerste presidentiële debat in de Hofstra University. Hillary Clinton verweet Donald Trump daarbij dat hij zijn politieke activiteiten gestart heeft met de “racistische leugen” dat Barack Obama geen Amerikaan zou zijn. De gevoelige rassenkwestie, met recent nog dodelijk politiegeweld tegen zwarten in verschillende Amerikaanse steden, toonde twee presidentskandidaten die hun woorden wikten en wogen. “Iedereen moet gerespecteerd worden door de wet en iedereen moet de wet respecteren”, zo verwoordde Clinton het.
De democrate bepleitte hervormingen op vlak van justitie, met meer focus op een tweede kans en de sluiting van gevangenissen in private handen. De politie moet ook beter getraind worden om enkel geweld te gebruiken wanneer dat absoluut nodig is, klonk het. Tegelijk hekelde Clinton de “wapenepidemie” en de “plaag van gewapend geweld” die voor veruit het meeste doden zorgen onder zwarte jongeren in de VS.
Trump legde vooral de nadruk op ‘law and order’. Hij verweet Clinton al herhaaldelijk dat ze wil raken aan de wapenrechten van de Amerikanen en herinnerde ook nu aan de steun die hij geniet van de NRA, de grootste wapenvereniging in de VS. Niettemin is hij het op zijn minst eens dat terreurverdachten en mensen die in de gaten gehouden worden geen wapens zouden mogen kunnen kopen.
Trump verdedigde ook opnieuw de ‘stop and frisk’-aanpak, waarbij de politie mensen tegenhoudt en fouilleert op zoek naar verboden wapens. Die aanpak deed de misdaadcijfers volgens hem fors terugvallen in New York City voor ze ongrondwettelijk verklaard werd.
Over racisme zelf ging het slechts kort. Trump herinnerde eraan dat Clinton ooit over jonge zwarte criminelen gesproken had als “superpredators”. Iets waarvoor ze zich al snel had geëxcuseerd. Clinton riep iedereen op om zich over de rassenkwestie te bezinnen, maar schoot ook fors terug door Trump te verwijten dat hij zijn politieke carrière gebouwd heeft op de “racistische leugen” dat Obama geen Amerikaans staatsburger zou zijn.
Trump reageerde dat hij Obama tenminste zo ver kreeg zijn geboortecertificaat te tonen. Volgens hem ging Clintons campagneteam daar destijds ook naar op zoek, zo verwees hij nog naar uitspraken op CNN van Sydney Blumenthal, een voormalig medewerker van Clinton.

bron: Belga