“Al duizend keer gezegd: wie te zwaar ziek is, laten we met rust”

Al duizend keer gezegd: wie te zwaar ziek is, laten we met rust

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en boegbeeld van Open Vld, heeft vanmorgen aan de Universiteit Gent de eerste les politicologie van professor Carl Devos gegeven. De Block hield het bij een technische uiteenzetting over de betaalbaarheid van het Belgisch sociaal model en verdedigde de keuzes die de regering-Michel maakt, bijvoorbeeld over de hervorming in de uitkeringen voor langdurig zieken. “Mensen die te zwaar ziek zijn, worden met rust gelaten. Ik heb dat al duizend keer gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Want sommige hebben het nog altijd niet gehoord”, zei ze. Dat het openingscollege politicologie aan de UGent door een bekende politicus/politica wordt verzorgd, is intussen een traditie. Vorig jaar werkte N-VA-voorzitter Bart De Wever zich in kijker met zijn pleidooi voor een herziening van de Conventie van Genève.

De Block hield zich ver weg van alle controverse. Ze legde uit hoe er ingrepen aan ons sociaal model moeten gebeuren om het te vrijwaren. “Er met de botte bijl in vliegen, zoals sommigen willen, is geen goede keuze want dan lopen we het risico dat de patiënt de operatie niet overleeft”, verdedigde ze haar beleid. “Dus nemen we een scalpel, of zelfs een laser, waarmee we maatwerk doen.”

In haar discours raakte De Block onder meer het fel besproken re-integratietraject aan om mensen na een lange afwezigheid weer aan het werk te helpen en de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen te oriënteren naar wie er recht op heeft. De minister betwistte dat mensen in nood uit de boot zouden vallen. “Voor alle duidelijkheid: terminaal zieke personen of mensen die nog maanden moeten revalideren, laten we met rust.”

bron: Belga