Vlaamse regering investeert 613 miljoen euro en bespaart 223 miljoen euro

Vlaamse regering investeert 613 miljoen euro en bespaart 223 miljoen euro

De Vlaamse regering kan een begroting in evenwicht voorleggen, op de bouwkost van de Oosterweelverbinding na. De regering kondigt ook voor 613 miljoen nieuwe investeringen aan. Het grootste deel daarvan gaan naar Onderzoek & Ontwikkeling (195 miljoen euro) en Welzijn (132 miljoen euro). Maar de regering voert ook 223 miljoen euro besparingen door. Naast de niet-indexering van de werkingsmiddelen en de kinderbijslag gaat het vooral over een bedrag van 108 miljoen euro omwille van de tegenvallende inkomsten uit de kilometerheffing voor vrachtwagens. Het beoogde begrotingsevenwicht is dus bereikt. Dat de Vlaamse regering de bouwkosten voor de Oosterweelverbinding daarbij wel buiten de oefening zou laten, stond al vast. Vlaanderen blijft proberen om daarvoor van Europa ook groen licht te krijgen.
De regering-Bourgeois had beloofd dat er vanaf 2017 opnieuw meer zou geïnvesteerd worden. In totaal wil de regering deze legislatuur 1,5 miljard euro extra investeren. Voor 2017 gaat het om een bedrag van 613 miljoen euro. Het grootste deel daarvan gaat naar Onderzoek en Ontwikkeling (195 miljoen euro), Welzijn (132 miljoen euro). Ook in Mobiliteit en Openbare werken (90 miljoen) en scholen (50 miljoen) wordt extra geïnvesteerd.

Intussen blijft de regering ook kiezen voor besparingen. “Deze legislatuur gaat het al om 2 miljard euro, waarvan 223 miljoen euro in 2017”, aldus begrotingsminister Tommelein. Het gaat daarbij onder meer om de geplande niet-indexering van de kinderbijslag en om de niet-indexering van de werkingsmiddelen van de overheid.
Maar bijna de helft van de totale besparing (108 miljoen euro) komt er omdat de inkomsten uit de kilometerheffing voor vrachtwagens lager uitvallen dan gedacht. De inkomsten waren geraamd op 500 miljoen euro, maar de heffing zou maar 420 miljoen euro opbrengen. Een groot deel van de inkomsten vloeit naar de algemene middelen, maar zo’n 100 miljoen euro zou opnieuw naar investeringen in weginfrastructuur moeten gaan. Door de tegenvallende opbrengsten is dat geld er in principe niet. Maar omdat de regerig die investeringen in weginfrastructuur voldoende belangrijk vindt, wordt het geld bijgepast.
“We gaan kijken waar de afwijkingen in het berekeningsmodel zitten”, aldus minister Tommelein. Mogelijk is er sprake van ontwijkingsgedrag, meer bepaald omdat transportbedrijven meer bestelwagens gaan gebruiken in plaats van vrachtwagens om zo de heffing te omzeilen.

bron: Belga