Septemberverklaring – “De motor slaat aan, nu is het tijd voor de turbo”

Septemberverklaring - "De motor slaat aan

Ondanks verschillende tegenvallers is de Vlaamse regering erin geslaagd om voor volgend jaar een begroting in evenwicht op te stellen en ruimte te creëren voor nieuwe investeringen in onder meer onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en welzijn. Dat heeft minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gezegd in de Septemberverklaring. Dankzij de inspanningen van de voorbije jaren kan de Vlaamse regering nu extra beleidsruimte creëren, zei Bourgeois. Nochtans waren er forse tegenvallers. Betalingen in de ziekenhuisfinanciering, bijgestelde economische cijfers en vervroegde negatieve afrekeningen van de federale overheid bemoeilijkten het begrotingswerk. “Maar het was en bleef onze ambitie om in 2017 naar een begrotingsevenwicht te gaan, om tegelijk ruimte te creëren voor forse bijkomende investeringen en om structurele inspanningen te leveren die ons voorbereiden op 2019. En we zijn hierin geslaagd”, zei Bourgeois.

Er komen dus extra investeringen, vooral in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en welzijn. Zo wordt er 100 miljoen euro vrijgemaakt voor schoolgebouwen en 40 miljoen euro voor het hoger onderwijs. Voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie wordt 195 miljoen euro extra uitgetrokken. Welzijn krijgt 132 miljoen euro extra, het grootste deel daarvan gaat naar de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.

“U hoort hier geen zelfgenoegzame toespraak”, zei Bourgeois. “Maar voor u staat wel een tevreden en hoopvolle minister-president. Tevreden omdat we na twee jaar van moeizame besparingen ons huiswerk op orde hebben. Hoopvol omdat we nu voluit kunnen beginnen investeren in de grote noden van onze samenleving. De motor slaat aan. Nu is het tijd voor de turbo”.

bron: Belga