Leeftijdsdiscriminatie – “Proefperiode kan leeftijdsdiscriminatie op arbeidsmarkt helpen indijken”

Leeftijdsdiscriminatie - "Proefperiode kan leeftijdsdiscriminatie op arbeidsmarkt helpen indijken"

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir vraagt minister van Werk Kris Peeters structurele maatregelen te nemen om leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer aan te pakken. “Het is een goede zaak dat de minister maatregelen wil nemen, maar alleen sancties lossen het probleem niet op”, zegt Demir. Zij pleit ervoor om de proefperiode opnieuw in te voeren. Het interfederaal gelijkekansencentrum Unia opende dit jaar 74 dossiers over leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Vooral 45-plussers krijgen te horen dat ze niet in aanmerking komen voor een job vanwege hun leeftijd. Minister Peeters reageerde maandag dat hij wil bekijken hoe hij werkgevers die bij sollicitaties discrimineren op leeftijd daarvoor kan sanctioneren.

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir vreest echter dat sancties niet voldoende gaan zijn om werkgevers over de streep te trekken. “Werkgevers gaan dit gewoon betalen en daar is de 45-plusser absoluut niet mee geholpen.” Ze vraagt meer aandacht voor deze problematiek: “Leeftijdsdiscriminatie blijft het meest onderschatte probleem op onze arbeidsmarkt. Om onze sociale zekerheid ook in de toekomst zuurstof te geven, vragen we iedereen om langer te werken. In het regeerakkoord zijn tal van maatregelen opgenomen, waarvan diverse nog uitgevoerd moeten worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de vervanging van de anciënniteitsgebonden verloning door verloning op basis van prestatie en competenties. Maar er is ook de herinvoering van de proefperiode”.

Volgens Demir zijn vooroordelen een belangrijke verklaring voor leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. “Vooroordelen zoals dat oudere werknemers trager werken, meer ziek zijn en minder gemakkelijk zaken aanleren, blijven hardnekkig voortleven. Deze vooroordelen kan je als oudere werkzoekende counteren door in de praktijk te bewijzen dat ze onterecht zijn. Maar daarvoor moet je een kans krijgen en dat is de essentie van een proefperiode: kansen geven en kansen krijgen. De afschaffing van de proefperiode was een historische vergissing want hierdoor krijgen oudere werkzoekenden nog minder kansen”, vindt de N-VA’ster.

bron: Belga