Geens en Bellot trappen ‘Week Zonder Vluchtmisdrijf’ op gang met pakket strengere straffen

Geens en Bellot trappen 'Week Zonder Vluchtmisdrijf' op gang met pakket strengere straffen

Er komen strengere straffen voor wie vluchtmisdrijf pleegt. Niet alleen gaan de maximumstraffen omhoog, ook wie meermaals betrapt wordt op dronken rijden of rijden zonder rijbewijs of verzekering zal de straffen zien oplopen. Dat hebben ministers Koen Geens (CD&V) en François Bellot (MR) aangekondigd bij de start van de ‘Week Zonder Vluchtmisdrijf’. Vluchtmisdrijf is een echte plaag op de Belgische wegen, meer dan in veel andere Europese landen. Bij ongevallen met gewonden of doden gebeurde het vorig jaar 4.396 keer, of liefst één keer op tien. In totaal vielen daarbij 27 doden en 223 zwaargewonden. Tel je er ook de ongevallen met enkel blikschade bij, dan ging het om tweehonderd ongevallen per dag.

Wat plegers van vluchtmisdrijf zo ver drijft? Een analyse van 850 betrokkenen leerde het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) dat in 42 procent van de gevallen alcohol of andere verdovende middelen in het spel waren. Zestien procent was niet in orde met de papieren, terwijl soms ook schrik voor de sociale status of zelfs een totaal gebrek aan moreel besef speelde.

Justitieminister Geens liet al meermaals verstaan dat hij vluchtmisdrijf strenger wil aanpakken. Het voorontwerp van wet is intussen bijna rond, klonk het. Concreet trekt dat de maximumstraffen voor vluchtmisdrijf op van twee naar drie jaar bij letselongevallen en van één naar twee jaar wanneer enkel sprake is van blikschade.

Voortaan wordt vluchtmisdrijf ook strafbaar wanneer er geen schade is aan derden, zoals bijvoorbeeld bij het aanrijden van een boom. Ook in dat geval kan immers sprake zijn van sturen zonder rijbewijs of onder invloed. Tot slot willen Geens en Bellot ook de bijzondere herhaling invoeren bij rijden onder invloed, onverzekerd of zonder rijbewijs, om recidivisten strenger aan te pakken. En beide ministers willen ook “ernstig nadenken” over langere verjaringstermijnen.

Geens en Bellot stelden hun plannen voor bij de start van de ‘Week Zonder Vluchtmisdrijf’, een campagne van Rondpunt en het BIVV. Die moet mensen sensibiliseren over de oorzaken en gevolgen van vluchtmisdrijf. Het beeld van een verbaasde blik in een achteruitkijkspiegel staat daarbij centraal. Op www.ikstopnaeenverkeersongeval.be kan iedereen van zichzelf zo een foto laten maken om de campagne ook via sociale media maximaal uit te spelen.

bron: Belga