Chinezen stappen in Eandis – Gent wil agendapunt Eandis uitstellen

De stad Gent heeft haar standpunt over de Chinese intrede tot Eandis nog niet bepaald tijdens de behandeling van de agendapunten van de gemeenteraad maandagavond. Bij aanvang van de zitting verdaagde burgemeester Daniël Termont (sp.a) het agendapunt naar dinsdag, maar na het afwerken van de agenda en de start van vijftien interpellaties, klonk het dat het punt mogelijk toch nog maandagnacht behandeld wordt. Het punt werd uitgesteld omdat de raadsleden het gewijzigde ontwerpbesluit maar een uur voor de zitting te zien kregen.
In dat ontwerpbesluit verzoekt de stad Gent aan het management om de buitengewone vergadering van 3 oktober te willen uitstellen “gelet op de uiteenlopende standpunten die, over de partijen heen, de laatste dagen en weken werden geformuleerd”.
Als het Eandis-management daar niet zou op ingaan dan vraagt Gent niet langer om het schorsen van het agendapunt, wat het eerder wilde, maar stelt het schepencollege de raadsleden voor om zich te onthouden, in essentie om strategische en beleidsmatige overwegingen. Als reden van de koerswijziging wordt verwezen naar het overleg met centrumsteden en een onderhoud met Eandis-CEO Walter Van den Bossche, die antwoorden gaf op technische, juridische, financiële en bedrijfsorganisatorische vragen.
In elk geval moet de gemeenteraad nog het definitieve standpunt bekrachtigen.

bron: Belga