Mijn Huis Mijn Architect lokt 27.000 bezoekers

De zeventiende editie van “Mijn Huis Mijn Architect” heeft dit weekeinde zo’n 27.000 mensen op de been gebracht. Het initiatief van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad bood toekomstige bouwers en verbouwers de gelegenheid om een kijkje te gaan nemen in 135 woningen verspreid over Vlaanderen. Het centrale thema van het openhuizenweekend was dit jaar “Creatief met ruimte. Op het ritme van het leven”. Bezoekers konden ontdekken hoe architecten al van bij het ontwerp van een woning kunnen anticiperen op de evoluerende woonbehoeftes van de bewoners gedurende hun verschillende levensfases: bijvoorbeeld van jonge samenwonenden over een gezin met kinderen tot oudere mensen met verminderde mobiliteit.
Het thema verwijst ook naar de steeds schaarser wordende open ruimte in Vlaanderen. “De aangekondigde betonstop, de aanstelling van Leo Van Broeck als Vlaams Bouwmeester en het schrappen van verouderde verkavelingsvoorschriften zijn alvast stappen in de goede richting. Maar er is nog veel meer nodig om de tanker van koers te doen veranderen”, meent architect Vincent Van den Broecke, voorzitter van de kamer communicatie bij de Orde.
De Vlaming blijft vasthouden aan de vrijstaande nieuwbouw als ideale woning. “Toch neemt de vraag naar dynamische woonoplossingen stilaan toe en is er – ook van overheidswege – gelukkig steeds meer aandacht voor dit thema”, aldus Van den Broecke. Het openhuizenweekend bood toekomstige bouwers en verbouwers alvast een kans om een blik te werpen op de brede waaier aan woonconcepten die er bestaan: compacte stadswoningen waar elke centimeter doordacht wordt benut, wonen in een voormalig fabriekspand, …

bron: Belga