Chinezen stappen in Eandis – Eandisvoorzitter dient Vlaams energieminister Tommelein van antwoord

Op de regionale televisiezender TVOost heeft Piet Buyse (CD&V), de voorzitter van distributienetbeheerder Eandis en burgemeester van Dendermonde, zondag gereageerd op de verklaringen van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) over een beursgang voor Eandis en zijn bezorgdheden rond privacy na de intrede van een Chinese partner. Alhoewel hij op de Oostendse gemeenteraad voor een intrede van Chinees kapitaal in Eandis stemde, toonde Tommelein zich zaterdag niet langer voorstander. Dat hij zich openlijk voor een beursgang uitsprak, valt bij Eandisvoorzitter Piet Buyse (CD&V) in slechte aarde.
“De Vlaamse decreetgever, en de minister is een Vlaams minister, verbiedt dit ons”, zei Buyse. “Als de minister nu zegt, ‘je had beter een aandelenoperatie gedaan’, dan vallen we letterlijk en figuurlijk van onze stoel.” Buyse herinnert eraan dat Belgische kapitaalgroepen de kans kregen om mee te bieden. “Niemand heeft een bod gedaan, iedereen zegt: ‘dit is te groot, wij zijn een maatje te klein’.”
De Eandisvoorzitter weerlegt ook een bedenking van Tommelein rond privacy. “Dat de Chinezen via de slimme meters toegang zouden hebben tot uw en mijn verkeer, dat is absoluut niet aan de orde, ik wil dat onderstrepen. De Chinese partner is een financiële partner en komt niet op het operationele terrein waar wij actief zijn.”
Ondertussen stemden al 180 van de zowat 230 steden en gemeenten die aandeelhouder zijn voor de intrede. Negen steden en gemeenten stemden tegen, waaronder de centrumstad Sint-Niklaas.
De definitieve beslissing voor de intrede van een Chinese partner staat op 3 oktober op een algemene vergadering geagendeerd. Gent wil de vergadering vragen om die punten op een later tijdstip te behandelen, wanneer een reeks bedenkingen zijn uitgeklaard. Een mandaat daarvoor wordt maandagavond aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin zetelt overigens ook Geert Versnick, als raadslid van coalitiepartner Open Vld. Hij werkte als lid van het strategisch comité van Eandis mee aan het voorstel van de Chinese intrede.

bron: Belga