“Geen betere schepen om titel cultuurhoofdstad van Vlaanderen uit te stralen”

Geen betere schepen om titel cultuurhoofdstad van Vlaanderen uit te stralen

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) prijst zaterdag in een eerste reactie ontslagnemend cultuurschepen Philip Heylen (CD&V) voor zijn “onverdeelde, gedegen en enthousiaste inzet” de voorbije twaalf jaar. “Antwerpen is de onbetwiste cultuurhoofdstad van Vlaanderen, daar kan geen twijfel over bestaan”, stelt De Wever. “Er kon geen betere, meer plichtsgetrouwe schepen zijn dan Philip Heylen om dat uit te stralen.” De Wever bevestigt verder dat Caroline Bastiaens wellicht vanaf november de taken van Heylen overneemt. Philip Heylen was in de huidige bestuursploeg bevoegd voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten. Cultuur was de rode draad door zijn carrière als schepen. “Het cultuurbeleid van onze stad is het voorbije decennium onder zijn vakkundige leiding verruimd en uitgediept”, vindt De Wever. “Instituten als het MAS en het Red Star Line Museum zijn landmarks voor het Antwerpen van de 21ste eeuw. Heel Antwerpen zal hem daar erkentelijk voor blijven.”

De Wever looft Heylen ook voor de goede samenwerking in minder ruchtbare domeinen zoals het bestrijden van sluikstort en het aantrekken van succesvolle start-ups. Hij wenst Heylen tot slot alle succes toe in zijn verdere professionele carrière.

Heylen wordt wellicht vanaf november vervangen door Caroline Bastiaens, momenteel nog CD&V-fractieleider in de gemeenteraad. “Met haar krijgt Antwerpen een schepen met uitvoerige dossierkennis”, meent De Wever. “Caroline heeft de voorbije jaren zowel op stedelijk als Vlaams niveau een ruime ervaring opgebouwd. Ze zal zich dus snel kunnen inwerken in haar nieuwe verantwoordelijkheden.”

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke bedankt Heylen zaterdag. “We verliezen een absolute sterkhouder, dat ziet geen enkele partij graag gebeuren. Al begrijpen we dat Philip deze unieke kans wil grijpen. Voor de Antwerpse CD&V is dit een uitdaging. Maar zoals Philip het vandaag in de krant zegt: ‘Zelden heb ik binnen onze partij zo veel jonge, talentvolle mensen zien opstaan als nu'”, laat Beke optekenen.

bron: Belga