Opslag ruilen voor hoger bedrijfspensioen – “Regering moet eerst zorgen voor stevige eerste pijler”

Opslag ruilen voor hoger bedrijfspensioen - "Regering moet eerst zorgen voor stevige eerste pijler"

De christelijke vakbond wijst het voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine om een deel van de loonsverhogingen in het aanvullend pensioen te steken meteen af. “We willen allereerst dat de regering zorgt voor een stevige eerste pijler. Want veel werknemers hebben nog geen aanvullend pensioen of een zeer laag.” Het ACV vindt de oproep “bijzonder cynisch”. De vakbonden en de werkgeversorganisaties moeten in de Groep van Tien uitmaken hoe sterk de lonen mogen stijgen boven op de automatische loonindex. Maar in een brief aan Michèle Sioen, de voorzitster van de Groep van Tien, heeft de pensioenminister gewezen op het belang van het aanvullend pensioen bij die onderhandelingen. “Het wettelijk pensioen alleen volstaat niet voor een financieel onbezorgde oude dag”, aldus Bacquelaine, zo meldt De Tijd.

“Het is bijzonder cynisch dat de minister de eerste pensioenpijler loslaat, nadat de regering maatregelen nam om de pensioenleeftijd te verhogen en maatregelen trof die pensioenen van deeltijdsen, vrouwen… raken”, zegt woordvoerder David Van Bellinghen. “De minister laat nu dus weten dat mensen langer zullen moeten werken én zelf moeten zorgen voor hun pensioen.”

Het ACV verwijst ook naar het gevoerde regeringsbeleid met besparingen, de indexsprong en dies meer, en stelt dat veel werknemers net nu nood hebben aan meer loon en koopkracht.

“We stellen ook vast dat het vertrouwen van de werknemers in het aanvullend pensioen een stevige knauw heeft gekregen door het aanpassen van de rendementsgarantie”, besluit de vakbond.

bron: Belga