Brussel ontvangt conferentie over bemiddeling in conflictgebieden in 2017

Brussel ontvangt conferentie over bemiddeling in conflictgebieden in 2017
Brussel ontvangt conferentie over bemiddeling in conflictgebieden in 2017

Brussel ontvangt in februari 2017 een conferentie over de bemiddeling tussen verschillende partijen in conflictgebieden, met deelname van ervaringsdeskundigen en bekende experten inzake bemiddeling en ook vertegenwoordigers van Europese en internationale instellingen die zich hierop toeleggen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) donderdag aangekondigd. De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen en daaruit nuttige lessen te trekken om de slagkracht te verhogen van dit essentiële instrument voor het voorkomen en vreedzaam oplossen van crisissen.
Reynders nam donderdag deel aan aan het jaarlijks Ministerieel ontbijt van de “friends of mediation”, een groep landen die bemiddeling aanmoedigt tussen de verschillende partijen in conflictgebieden. De afgelopen dagen zat hij bovendien mee een rondetafel voor rond de straffeloosheid van terroristische groepen en nam hij deel aan een evenement rond deradicalisering van jongeren en contrapropaganda. Daar hebben een werkneemster van de FOD Binnenlandse Zaken en een sociaal werker uit Molenbeek het woord genomen over hoe zij de strijd aangaan tegen de radicalisering bij jongeren.

Bron: Belga