Alle Vlaamse onderwijsnetten tekenen groei op

Alle Vlaamse onderwijsnetten tekenen groei op

Alle onderwijsnetten in Vlaanderen tekenen bij het begin van het nieuwe schooljaar groei op. Dat geldt zowel voor het katholiek onderwijs, het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap als het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. De onderwijsverstrekkers kregen de leerlingenaantallen dit jaar van AgODi, het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Voor het eerst moesten ze apart geen spoedtellingen meer organiseren. Begin september werden in het katholiek basis- en secundair onderwijs 737.111 leerlingen ingeschreven. In vergelijking met het vorige schooljaar zijn dat 1.638 leerlingen meer, of een stijging met 0,22 procent. Daar komen nog eens de 4.014 leerlingen bij van het deeltijds beroepssecundair onderwijs (Stelsel Leren en Werken). Die werden voordien niet geteld bij de aanvang van een nieuw schooljaar. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt op dit moment 197.482 leerlingen, dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. In het kleuteronderwijs stijgt het aantal leerlingen met 0,3 procent ondanks dalende geboortecijfers. Het lager onderwijs van GO! kreeg er 2.194 leerlingen (+3,27%) bij. In het secundair onderwijs is er een toename van 2.048 leerlingen (+2,59%).

Ook in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijgende tendens: 177.717 leerlingen, tegenover 176.594 in september 2015. Het stedelijk en gemeentelijk basisonderwijs telde 156.837 kinderen. In september vorig jaar waren dat er 155.695. In het stedelijk en gemeentelijk secundair onderwijs bleven de aantallen nagenoeg ongewijzigd: 20.880 leerlingen, of 19 minder dan bij de aanvang van het vorige schooljaar.

De onderwijsverstrekkers organiseerden voor het eerst geen eigen spoedtelling meer. De leerlingenaantallen werden aangeleverd door AgODi, vanuit de databank Discimus. Scholen bezorgen hun leerlingengegevens al een aantal jaar aan het Agentschap. Er werd dus dubbel werk geleverd. De afspraak is dat scholen hun gegevens nog enkel aan AgODi bezorgen. De afschaffing van de spoedtellingen past in de doelstelling van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de planlast voor scholen te verminderen.

bron: Belga