Piqueur weigert te antwoorden op vragen van Veli Yüksel

Piqueur weigert te antwoorden op vragen van Veli Yüksel

Jeroen Piqueur, de gevallen topman van Optima Bank, zal niet antwoorden op vragen van Veli Yüksel, lid van de Gentse Optimacommissie alsook CD&V-fractieleider in de Gentse gemeenteraad. Dat komt door een uitspraak van Yüksel op de eerste commissiezitting. Piqueur startte zijn betoog met een “terechtwijzing” aan het adres van Yüksel, die Piqueur op de eerste raadszitting “een louche en onbetrouwbaar figuur” genoemd zou hebben, alsook gezegd zou hebben dat het “onverstandig was om daarmee om te gaan”. “Dit zijn zware beschuldigingen en ik zal me onthouden om op één van uw vragen in te gaan”, zei Piqueur. “Ik ben 62 jaar en beschik over een blanco strafregister en hoop dat het zo blijft tot aan mijn pensioen.”

Vooraleer de zitting effectief van start ging, nam de advocaat van burgemeester Daniël Termont (sp.a) het woord om de opdracht van de commissie in herinnering te brengen. Devers hekelde ook de “permanente lekken” naar de pers. Vooral het media-optreden en de commentaar van de voorzitter naar aanleiding van de brief die Luc Van den Bossche schreef, lag Termonts advocaat zwaar.

Voorts verklaarde Devers dat de commissie “op de rand zit van het voeren van een ad hominem proces, waarbij geschoten wordt op één persoon (burgemeester, red)”. Volgens Devers zijn de insinuaties rond de Optima-factuur van 28.000 euro van elf jaar geleden, een factuur waarvan de omschrijving beperkt en vaag is en men niet weet of daar ook een vlucht naar Cannes in zat, “beledigend en heel dicht bij een strafrechtelijke inbreuk”.

bron: Belga