“Interne verdeeldheid is grootste cadeau dat wij de PS kunnen schenken”

Interne verdeeldheid is grootste cadeau dat wij de PS kunnen schenken

“Voor wie er ooit aan twijfelde: de N-VA was, is én blijft een Vlaams-nationalistische partij.” In een open brief op de website van N-VA maant voorzitter Bart De Wever zijn partijleden aan om “eendrachtig en hard” verder te werken in hun streven naar Vlaamse zelfstandigheid. “Het grootste cadeau dat wij de PS kunnen schenken, is interne verdeeldheid.” De brief werd gisterenavond gepubliceerd, uren nadat Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters ontslag hadden genomen. De Wever drukt de N-VA-leden op het hart dat ze nu niet moeten gaan twijfelen aan de Vlaams-nationalistische overtuiging van hun partij. “Het confederalisme is de eerste volgende stap die wij willen zetten. Daarover zijn wij het allemaal eens.”

Meteen herinnert De Wever aan de strategie die de N-VA-leden in 2014 overeenkwamen tijdens hun congres over de federale regeringsdeelname. “Wij moeten de Franstaligen in de positie van vragende partij krijgen. Wij moeten de Franstaligen uit hun kot lokken. En de enige manier om dat mogelijk te maken is door de macht te gebruiken die de Vlaamse kiezers ons gegeven hebben.”

In de regering voert de N-VA volgens De Wever een beleid dat goed is voor Vlaanderen en waar de Vlamingen al decennia om vragen. “Laurette Onkelinx spreekt niet voor niets over ‘la flamandisation’. En vroeg of laat zal de druk op de PS onhoudbaar worden. Misschien niet vandaag. Misschien niet morgen. Maar snel.”

De gekozen strategie is niet zonder risico, maar wel de beste “als we geen genoegen willen nemen met gemorrel in de marge maar de zaken echt fundamenteel willen veranderen”, aldus De Wever. “Wanneer we de stap naar het confederalisme kunnen zetten, valt niet te voorspellen. Dat zal van de kiezer afhangen, en van niemand anders. Maar het grootste cadeau dat wij de PS kunnen schenken, is interne verdeeldheid.”

Vuye, Wouters of de Vlaamse Volksbeweging worden in de brief niet bij naam genoemd. De Wever roept zijn leden op “eendrachtig en hard” verder te werken. “Van deur tot deur, in gemeenteraden en parlementen, van Dorpsstraat tot Wetstraat, van De Panne tot Voeren. Laat uw stem horen. Zeg uw gedacht. Laat het knetteren. Maar twijfel nooit aan onze Vlaamse overtuiging.”

bron: Belga