Federale regering moet op zoek naar 4,2 miljard euro

De federale regering krijgt af te rekenen met een budgettaire tegenvaller. Volgens de VRT, De Tijd en de RTBF zou de federale regering op zoek moeten naar 4,2 miljard euro om de begroting op koers te houden. Dat is bijna dubbel zoveel als de eerder geraamde inspanning van 2,4 miljard euro. Uit een nieuwe nota van de adminstratie Begroting die circuleert in de regering blijkt dat de regering-Michel op zoek moet naar 4,2 miljard euro. In juli was nog sprake van een inspanning van 2,4 miljard euro.
Het verschil is dat nu wordt rekening gehouden met de minder gunstige economische paramaters van het Planbureau. Door de brexit zal de economische groei volgend jaar slechts 1,2 procent bedragen in plaats van 1,5 procent, voorspelt het Planbureau.
Die tegenvallende groei heeft een impact op de belastinginkomsten. Volgens de ramingen zakken die volgend jaar met ruim 900 miljoen euro. Dat komt doordat minder roerende voorheffing op dividenden zal binnenkomen, bedrijven minder belastingen voorafbetalen en de accijnsverhogingen op alcohol en tabak minder opbrengen dan verwacht. Een ander probleem is dat de opbrengst van de btw-verhoging voor elektriciteit blijkbaar te hoog werd ingeschat.
Daarnaast blijkt er ook een tekort in de sociale zekerheid van bijna 700 miljoen euro, zo schrijft De Tijd. Dat heeft onder andere te maken met de vroeger dan verwachte overschrijding van de spilindex. Daardoor gaan de uitkeringen volgend jaar drie maanden sneller dan verwacht de hoogte in. Ook de uitgaven stijgen, want de lonen van de ambtenaren stijgen drie maanden sneller.
Om de pil te verzachten is het niet uitgesloten dat de regering ervoor kiest om haar eigen doelstellingen bij te stellen. Als ze ervoor kiest om het begrotingsevenwicht uit te stellen tot 2019 of later, dan moet volgend jaar minder bespaard worden.
Maar ook dan is de verwachting dat een inspanning overblijft van zo’n 3 miljard euro volgend jaar. En om de begroting in evenwicht te brengen tegen het einde van de regeerperiode komt daar een inspanning bij van minstens 4 miljard euro.
Het is overigens niet uitgesloten dat de regering snel zal moeten ingrijpen. Want uit de nota van Begroting blijkt dat het begrotingstekort van dit jaar flirt met de Europese alarmdrempel van 3 procent.

bron: Belga