Klacht luchtvervuiling Brussel – Fremault verwijst naar klimaatplan en lage-emissiezone

Klacht luchtvervuiling Brussel - Fremault verwijst naar klimaatplan en lage-emissiezone

“Ik hoor en begrijp de ongerustheid van de Brusselse burgers wat de luchtkwaliteit betreft. Het Brussels gewest wordt inderdaad ter zake reeds heel wat jaren met de vinger gewezen. De verbetering van de luchtkwaliteit is een essentiële uitdaging voor de gezondheid van de Brusselaars.” Dat zegt Brussels milieuminister Céline Fremault in een reactie op de klacht van vijf Brusselaars tegen het gewest omwille van de luchtvervuiling. Ze verwijst ook naar de goedkeuring in juni van het Lucht-Klimaat- Energieplan en de permanente gewestelijke lage-emissiezone die vanaf januari 2018 effectief zal zijn. In het Brussels gewest is de luchtverontreiniging hoofdzakelijk aan de uitstoot van gebouwen en transport te wijten. Sinds haar aantreden in juli 2014 heeft minister Céline Fremault actief gewerkt aan deze twee pijlers met het oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit, stelt ze in een mededeling. Wat de gebouwen betreft werd het premiestelsel versterkt en de groene lening uitgebreid. Wat het vervoer betreft, heeft de regering het licht op groen gezet voor een gewestelijke permanente lage-emisisiezone. “Voor mijn aantreden was er sprake van plaatselijke of onregelmatige lage-emissiezones. Onder mijn impuls heeft de regering beslist om een permanente lage-emissiezone over het hele grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten goed te keuren”, aldus Fremault. Door deze maatregel zal de luchtkwaliteit snel kunnen verbeteren. Men moet echter wel begrijpen dat de invoering ervan een beetje tijd kost, voegt ze eraan toe.

bron: Belga