Gemengd rapport voor ‘bestellen is betalen’ in kinderopvang

Gemengd rapport voor 'bestellen is betalen' in kinderopvang

Het principe van ‘bestellen is betalen’ in de kinderopvang met inkomenstarief krijgt een gemengd rapport. Het systeem zorgt er enerzijds wel voor dat de beschikbare kinderopvangplaatsen efficiënter gebruikt worden, maar lijkt anderzijds de toegang voor kwetsbare gezinnen te bemoeilijken. Zo blijkt uit een onderzoek van de Arteveldehogeschool. Kind & Gezin belooft enkele bijsturingen aan het systeem. Het systeem van ‘bestellen is betalen’ werd in 2014 ingevoerd door de Vlaamse regering. Bedoeling is dat ouders en opvanginitiatieven (die werken met inkomenstarief) samen een opvangplan maken en dat ouders vervolgens betalen voor de opvangdagen die ze gereserveerd hebben. De maatregel wilde ouders bewuster laten nadenken over de opvang die ze nodig hebben. Achterliggende doelstelling was zo te komen tot een efficiënter gebruik van de beschikbare opvangplaatsen.

Dat doel lijkt ook gehaald te worden, zo concludeert het onderzoek bij 300 opvanglocaties en een 50-tal ouders. “Organisatoren en ouders geven aan dat ouders bewuster omgaan met het aantal respijtdagen en de opvang van hun kind beter plannen”, luidt het.

Die respijtdagen vormden wellicht het meest besproken element uit het systeem. Respijtdagen zijn dagen waarop kinderen gerechtvaardigd afwezig mogen zijn. Voor kinderen die voltijds naar de opvang komen, gaat het om 18 dagen op jaarbasis. Is er opvang besteld en is het korfje respijtdagen op, dan kunnen de voorzieningen een bijdrage vragen.

Uit het onderzoek blijkt nu dat één op vijf ouders het aantal respijtdagen onvoldoende vindt. Mensen hebben er vooral moeite mee om te betalen voor opvang die niet heeft plaatsgevonden.

Kind & Gezin wil ook bekijken of op voorhand geplande periodes van afwezigheid zoals gezinsvakanties niet uit de telling kunnen gehouden worden en of het bedrag dat organisatoren kunnen vragen als de respijtdagen op zijn niet kan beperkt worden.

Ander aandachtspunt is de toegankelijkheid van de kinderopvang voor kwetsbare gezinnen. Voor die kwetsbare gezinnen kan het systeem van ‘bestellen is betalen’ namelijk een extra drempel zijn. “Aan kwetsbare ouders is het systeem soms moeilijk uit te leggen en niet altijd verenigbaar met hun nood aan een flexibel gebruik van de kinderopvang en een betaalbare prijs”, klinkt het. Ook daar kijkt Kind & Gezin naar mogelijke bijsturingen.

bron: Belga