Federaal procureur betwijfelt of snellere behandeling info over Abdeslam verschil had gemaakt

Federaal procureur betwijfelt of snellere behandeling info over Abdeslam verschil had gemaakt

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw betwijfelt of het dossier dat destijds werd geseponeerd over de broers Abdeslam hoe dan ook een verschil had kunnen maken in aanloop naar de aanslagen van Parijs en Brussel. Dat heeft hij laten verstaan in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Van Leeuw benadrukte dat de middelen beperkt waren en verzekerde dat de uitlezing van de computers en gsm’s uiteindelijk toch maar weinig heeft opgeleverd. Verschillende Kamerleden hadden vragen voor Van Leeuw over de “rode dossiers” die in 2015 bestonden rond de broers Abdeslam. Het federaal parket had daarin extra onderzoeksdaden gevraagd – zoals het uitlezen van digitale dragers – maar besliste uiteindelijk nog voor dat gebeurd was om te seponeren. “De dossiers zijn geseponeerd geweest, ik kan dat niet negeren”, reageerde Van Leeuw. Hij vroeg echter begrip voor de moeilijke context. Capaciteitsproblemen bij de federale gerechtelijke politie en andere diensten maakten het moeilijk om zelfs in dringende dossiers voldoende capaciteit te vinden. Het was dus niet zo logisch om een analyse te vragen van computers en gsm’s in een dossier dat toen toch op weg leek richting seponering, argumenteerde hij.

Bovendien kwam het dossier van Abdeslam niet alleen in de erg drukke periode net na de terreuractie in Verviers, het ging ook om een dossier van radicalisering dat eigenlijk nooit tot het niveau van het federaal parket moet komen. “Radicaliseren op zich is immers geen misdrijf. Het kwam slechts bij het federaal parket omdat ergens het magische woord Abaaoud stond.”Hoe dan ook is de uitlezing van alle elektronische dragers uiteindelijk gebeurd en is er “heel weinig uitgekomen”, vervolgde Van Leeuw. “Maar met de kennis die ik nu heb zou ik uiteraard niet seponeren.”

De federale procureur stak zijn ongenoegen daarbij niet weg over de forse focus op de seponering van het Comité P in diens erg kritische rapport over de aanslagen van Parijs. “Dat is toch iets elementair dat dringend opnieuw goed onderwezen moet worden op de politiescholen: een seponering is nooit definitief”, sneerde hij. “Overal schrijven dat de informatie in de vuilbak verdwijnt door de seponering, dat is iets wat ik niet kan aanvaarden.”

Van Leeuws uitleg kon echter niet alle Kamerleden overtuigen. Sommigen kunnen maar moeilijk begrijpen hoe het komt dat de computer van Abdeslam pas maanden na de aanslagen van 13 november – toen hij veruit de meest gezochte terrorist van het land was – helemaal werd uitgelezen. Van Leeuw besloot dat hij achter gesloten deuren eventueel nog bijkomende informatie zou kunnen geven. En hij verzekerde dat het rapport van het Comité P ook fouten bevat, evenwel zonder verder in detail te treden.

bron: Belga