Zowel immomakelaars als Voka verzetten zich tegen praktijktests huurmarkt

Zowel immomakelaars als Voka verzetten zich tegen praktijktests huurmarkt

De Vlaams vastgoedmakelaars zijn geen voorstander van praktijktests. “Je zet iets op poten wat niet aansluit bij de realiteit”, zegt woordvoerder Kristophe Thijs. Voka Oost-Vlaanderen vindt dat het middel praktijktest de doelstelling ondergraaft en allochtone mensen op de huurdersmarkt ‘ongeloofwaardig’ maakt, net als bij praktijktests bij sollicitaties. Gent gaat vanaf oktober systematisch praktijktests uitvoeren tegen discriminatie op de huurmarkt, zo schreef De Standaard vandaag.

“Je hebt niet in de hand hoe die tests verlopen, we blijven er afkerig tegenover en steunen daarin minister Homans”, zegt Kristophe Thijs (CIB web). “We zijn tegen elke vorm van discriminatie, maar het organiseren van praktijktests is voor ons een stap te ver. We zijn tegen het culpabiliseren van de volledige sector. Het is ondertussen gebleken dat sinds het charter is ondertekend (waarbij immomakelaars met een reeks andere partners acties ondernemen tegen discriminatie) het probleem zou zijn gedaald tot 10 procent van de makelaars.”

Ook Voka Oost-Vlaanderen mengt zich in de discussie. “Praktijktests hebben een hoog fakegehalte”, zegt gedelegeerd bestuurder Geert Moerman. “We hebben ons al verzet op het moment dat men nepsollicitanten naar bedrijven stuurt of brieven laat schrijven. Dat is voor niemand goed, want bedrijven, en in het geval van de huurmarkt verhuurders, merken vrij snel dat het nep is. Ze voelen zich bekocht en voor mensen van allochtone origine doet dit ook niet goed. Als er een vreemde naam opduikt, is het alsof die niet echt is. Wij denken dat de methodiek hier de doelstelling absoluut niet dient. Met redeneert vanuit de optiek dat het doel de middelen heiligt, maar wij vinden dat de middelen de doelstelling ondergraven en allochtone mensen op de arbeidsmarkt of de huurdersmarkt ongeloofwaardig maken. Een methodiek met een understatement dat discriminatie schering en inslag is, is niet goed.”

bron: Belga