Vrees voor genocide en mogelijke misdaden tegen de menselijkheid in Burundi

Vrees voor genocide en mogelijke misdaden tegen de menselijkheid in Burundi
Vrees voor genocide en mogelijke misdaden tegen de menselijkheid in Burundi

De Burundese regering is verantwoordelijk voor systematische en constante ernstige mensenrechtenschendingen. Bovendien geldt er straffeloosheid voor deze daden. Dat besluit een VN-onderzoeksmissie in een dinsdag gepubliceerd rapport. De onderzoekers waarschuwen voor mogelijke “misdaden tegen de menselijkheid” en een “groot gevaar op genocide, de geschiedenis van het land kennende”. Volgens de experts worden die schendingen onder meer begaan door agenten van de staat. In een reactie heeft het regime in Bujumbura al laten weten dat het onderzoek “politiek gemotiveerd” is. De onderzoekers waren gestuurd door de VN-Mensenrechtenraad, en moesten de mensenrechtenschendingen van 15 april vorig jaar tot eind juni dit jaar nagaan. In april 2015 maakte president Pierre Nkurunziza bekend voor een derde ambtstermijn te gaan, hoewel de grondwet maximaal twee termijnen toelaat. Daarop brak straatprotest uit, dat met een zware repressie werd beantwoord.

Volgens de onderzoekers is niet uit te sluiten dat sommige van de zware mensenrechtenschendingen misdaden tegen de menselijkheid vormen. Ze vragen het in gang zetten van internationale onafhankelijke rechtsprocedures, om de vermoedelijke daders voor het gerecht te brengen. De crisis blijft intussen voortduren, en hoewel het geweld duidelijk verminderd is, “is het globale repressieniveau gestegen”. De onderzoekers verwijzen daarvoor onder meer naar “gedwongen verdwijningen en de geloofwaardige berichten over martelingen en andere vormen van slechte behandeling”.

De internationale gemeenschap wordt opgeroepen tot een “hernieuwd stevig engagement”. Zonder dat engagement zien ze het land belanden in een neerwaartse spiraal waar het waarschijnlijk niet meer uitraakt. Nog volgens de onderzoekers zou de Mensenrechtenraad moeten overwegen of Burundi nog wel langer lid kan blijven. Sinds de oprichting van dat VN-orgaan, 10 jaar terug, werd nog nooit een lidstaat de wacht aangezegd.

Voor de communicatieverantwoordelijke van de Burundese president, Willy Nyamitwe, is het rapport “gebaseerd op anonieme, niet-geverifieerde getuigenissen”. “De Mensenrechtenraad heeft de regels niet gerespecteerd door het rapport te publiceren zonder het antwoord van de Burundese regering”, klinkt het op Twitter. Nog volgens Nyamitwe antwoordde Bujumbura met een document van 40 pagina’s.

Bron: Belga