Francken wil illegalen veel langer kunnen opsluiten

Francken wil illegalen veel langer kunnen opsluiten

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaat de regering voorstellen om de opsluitingstermijn voor illegalen in gesloten centra flink op te trekken tot anderhalf jaar. Dat schrijft De Tijd vandaag. In België kunnen mensen zonder verblijfsvergunning en uitgeprocedeerde asielzoekers maximaal vijf maanden opgesloten worden. Als je niet kan bewijzen dat er een reële kans op uitwijzing is, moet je mensen zelfs al na een eerste termijn van twee maanden vrijlaten. Voor criminelen in illegaal verblijf is de vasthoudingstermijn maximaal acht maanden.

Volgens een Europese terugkeerrichtlijn mag iemand echter zes maanden in vreemdelingenbewaring worden gehouden, maar dat kan “in bijzondere gevallen” met een jaar worden verlengd. Francken gaat daarom voorstellen om ook in België deze vasthoudingstermijn maximaal op te trekken tot 18 maanden.

Die verlengde opsluiting moet tijd kopen om dossiers af te werken. Vreemdelingen weigeren vaak om tactische redenen mee te werken en te onthullen wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Een bijkomend probleem is dat veel landen, zoals Algerije, talmen om de nodige documenten af te leveren.

“Het is een hefboom voor verwijderingen. Als mensen weten dat ze anderhalf jaar kunnen vastgehouden worden in een gesloten centrum, zullen ze sneller geneigd zijn mee te werken aan hun terugkeer”, aldus Francken.

bron: Belga