Vervoort pleit voor minder parlementsleden in Brussel

Vervoort pleit voor minder parlementsleden in Brussel

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) ijvert in Le Soir voor minder parlementsleden in zijn gewest, zo schrijft De Standaard vandaag. Op dit moment telt het Brusselse halfrond 89 parlementsleden. “We moeten de Nederlandstalige minderheid blijven beschermen”, vindt Vervoort, “maar we zouden toch tot een 75-tal gekozenen moeten komen.” De Nederlandstaligen zouden dus moeten toegeven op hun 17 gegarandeerde zitjes, tenzij er een nieuw systeem wordt ingevoerd: tweetalige lijsten, zoals dat bij de lokale verkiezingen al schering en inslag is.

Daarnaast stelt Vervoort ook voor om het aantal gemeenteraadsleden en schepenen in de 19 gemeenten met zo’n 30 procent terug te dringen. Tot slot denkt hij er ook aan om de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) af te schaffen. Die is bevoegd voor de persoonsgebonden aangelegenheden zoals gezondheidszorg en bijstand aan personen, en voor bicommunautaire instellingen.

“Het probleem is dat je telkens twee ministers hebt, van twee verschillende politieke families, die dan moeten beslissen over thema’s als de kinderbijslag… Ik ben niet bang om te zeggen dat zo’n systeem totaal niet werkt.”

bron: Belga