België pleit voor meer solidariteit tijdens VN-top over migranten

België pleit voor meer solidariteit tijdens VN-top over migranten
België pleit voor meer solidariteit tijdens VN-top over migranten

België heeft maandag tijdens de plenaire zitting van een topbijeenkomst van de Verenigde Naties gepleit voor een echte internationale solidariteit, om zo het hoofd te bieden aan de globale vluchtelingencrisis. “Gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit zijn voor de België de twee belangrijkste aandachtspunten, zowel voor de vluchtelingen als de migranten”, aldus minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld). Hij pleit niet alleen voor solidariteit voor de landen van afkomst en voor de landen die vluchtelingen opvangen, maar ook voor solidariteit in de preventie van de situatie die de mensen op de vlucht doen slaan.
De Croo verklaarde nog dat immigratie een keuze moet zijn, en geen noodzaak. Volgens hem kan die vrijheid enkel bekomen worden als gestreden wordt tegen de dieper liggende oorzaken van de illegale immigratie en de gedwongen verplaatsingen.
Eerder op de avond nam De Croo al deel aan een rondetafelgesprek over die dieper liggende oorzaken van de beweging van vluchtelingen. Daar benadrukte hij het belang van het onderwijs voor vrouwen en meisjes, van de strijd tegen de klimaatverandering en van het op poten zetten van democratische systemen en de rechtstaat.
Maandagnamiddag nam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) al deel aan een rondetafelgesprek over het respecteren van het internationaal recht bij de opvang van asielzoekers. Hij herinnerde eraan dat Europa geconfronteerd wordt met de grootste toestroom van vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog, wat hij “een stresstest voor Europa” noemde, die “groter is dat de financiële crisis” van 2008.
“Om te vermijden dat de Europese Unie instort -en dit is geen hypothetische verklaring- moeten we ervoor zorgen dat de vluchtelingenchaos zich niet herhaalt”, aldus Francken.
De staatssecretaris riep de landen van afkomst van de vluchtelingen nog op om hun internationale verplichting na te komen om hun burgers opnieuw op te nemen in het land nadat ze illegaal in een ander land verbleven. Daarnaast wees hij erop dat de landen die asielzoekers opvangen geholpen moeten worden, en riep hij “bepaalde rijke landen uit het Midden-Oosten” op om de hervestiging van vluchtelingen opnieuw te overwegen.

Bron: Belga