Projecten moeten sportclubs en verenigingen toegankelijker maken voor kinderen in armoede

Projecten moeten sportclubs en verenigingen toegankelijker maken voor kinderen in armoede

Negentien projecten die sportclubs en jeugdverenigingen toegankelijker maken voor kinderen in armoede, krijgen een subsidie van de Vlaamse overheid. Vlaams minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) heeft hiervoor 860.000 euro vrijgemaakt. “Elk kind en elke jongere moet kunnen kiezen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding op maat”, zegt Homans. “Dat komt de weerbaarheid en de sociale ontplooiing alleen maar ten goede”. “We merken dat er nog steeds veel jongeren in armoede geen lid zijn van een jeugdbeweging en de stap niet zetten naar een sportclub. We moeten dus nog meer inzetten op het duurzaam bereiken van die kwetsbare kinderen en jongeren. Belangrijk hierbij is dat er niet enkel een tussenkomst wordt verleend voor de deelname aan de verschillende activiteiten in het verenigingsleven, maar dat er ook rekening wordt gehouden met bijkomende drempels voor kinderen in armoede. Dus ook de vorming van vrijwilligers en organisaties om open te staan voor de leefwereld en noden van kwetsbare kinderen en jongeren zijn hierbij van groot belang, anders haken die laatsten snel af”, legt Homans uit.

Een onafhankelijke jury selecteerde negentien projecten die kunnen rekenen op een subsidie van maximaal 50.000 euro. “Belangrijk bij de keuze was dat het project door verschillende lokale actoren getrokken zou worden: de relevante diensten van de gemeente/OCMW waar het project zich bevindt, minstens één bestaande lokale sport- en/of jeugdwerkorganisatie en minstens één lokale organisatie die de doelgroep van kinderen in armoede vandaag reeds bereikt”, zegt Homans.

bron: Belga