Peeters wil focus op bedrijven die jobs creëren

Peeters wil focus op bedrijven die jobs creëren

CD&V-vicepremier Kris Peeters wil dat de vennootschapsbelasting zo hervormd wordt dat vennootschappen die jobs creëren er voordeel uit halen. Dat zei hij vanmiddag in Het Nieuws op VTM. Peeters sprak van “een shift tussen vennootschappen die werk creëren en vennootschappen die winst creëren zonder werk”. Hij herhaalde dat de hervorming budgetneutraal moet zijn. Over de vennootschapsbelasting is de voorbije weken al veel gezegd. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) denkt aan een verlaging van het tarief tot 20 procent, maar dan moeten wel aftrekposten verdwijnen. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten pleitte dan weer voor een minimumbelasting voor multinationals, ten voordele van de kmo’s.

“Dat klinkt goed, maar de vraag is of dat de oplossing is. Want we hebben hier heel wat multinationals die werkgelegenheid verschaffen. Als u alle multinationals optelt, is dat goed voor 50 procent van de werkgelegenheid”, zei Peeters.

“Ik denk dat we een shift moeten toepassen in die vennootschapsbelasting om werkgelegenheid en bedrijven die werkgelegenheid creëren een extra fiscaal steuntje in de rug te geven”, zei de CD&V-vicepremier.

Peeters pleit ook voor een verlaging van de loonkost in de e-commerce. Ons land verliest in die sector veel jobs aan het buitenland. Werkgevers en werknemers moeten daar op bedrijfsniveau akkoorden voor afsluiten. Peeters denkt echter dat de loonkost voor nachtarbeid in de e-commerce mogelijk het probleem is en wil een lastenverlaging bestuderen. “Ik denk dat dat een boost kan geven voor werkgelegenheid in die sector.”

bron: Belga