Crevits wil toelatingsproef voor artsen herbekijken

De hervorming van het beruchte ingangsexamen voor geneeskundestudenten ligt op tafel. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil met haar Franstalige collega Jean-Claude Marcourt (PS) bekijken of ze een gelijkaardig filtersysteem kunnen uitwerken.

Sinds de invoering van het toelatingsexamen voor artsen en tandartsen in 1997 in Vlaanderen, is het dossier al vele jaren een onderwerp voor zware discussies. Vorige week nog raakte de federale regering het eens over de artsenquota in 2022. Opvallend genoeg blijft de traditionele verdeelsleutel van 60/40 tussen Nederlandstaligen en Franstaligen behouden. Het omstreden voorstel van de planningscommissie om de quota te veranderen naar 56,5% en 43,5% – een voorstel dat aan Vlaamse kant op veel protest botste – is dus gesneuveld.Om het overschot aan afgestudeerde artsen te beperken, wil de federale regering ook in Franstalig België een ingangsexamen bij aanvang van de studies. Vorig academiejaar kwam er daar een filter na het eerste jaar, maar dat systeem werd door de Raad van State onder vuur genomen.

De minister van Hoger Onderwijs van de Franse gemeenschap, Jean-Claude Marcourt (PS) overweegt een filter aan de start van de studies, maar hij is niet te vinden voor de manier waarop dat gebeurt. Hij ziet meer in een vergelijkend examen, waarbij op voorhand wordt vastgelegd hoeveel mensen arts kunnen worden en diegenen met de beste resultaten krijgen een plaats.

“Ik ben heel blij dat minister Marcourt bereid is om te kijken op welke manier je bij het begin van de studies een filter kan toepassen”, reageert onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) in De Zevende Dag. “Het examen van vandaag is extreem moeilijk, dus ik ben bereid om te kijken of we dat op een andere manier kunnen organiseren. Maar alleen onder de voorwaarde dat we ernstig werk blijven maken van die instroombeperking, zodat jongeren die starten de zekerheid hebben dat ze na het afstuderen een Riziv-nummer krijgen”, besluit de minister.