Vlaamse Onderwijsraad schiet met scherp op onderwijsplannen Crevits

Advies Vlaamse Onderwijsraad - "Onderwijshervorming is gemiste kans voor Vlaamse kinderen"

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is bijzonder kritisch voor de plannen van de Vlaamse regering om het secundair onderwijs te hervormen. In een ontwerpadvies, dat Belga kon inkijken, formuleert de Vlor een hele waslijst aan kritische opmerkingen, gaande van de maatregelen om de kleuterparticipatie te verhogen en de ingrepen in het basisonderwijs tot de reorganisatie van studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Het Vlor-advies zoomt in op een deel van de hervormingsplannen van de regering, met name de maatregelen in het basisonderwijs en de eerste graad secundair. Dat de regering geen advies heeft gevraagd over het tweede deel van de hervorming, over de tweede en derde graad van het secundair en de zogeheten ‘matrix’, vindt de Vlor zelf op zijn minst “eigenaardig”.
Inhoudelijk is de Vlor niet mals, integendeel. Zo begrijpt de raad bijvoorbeeld niet waarom de verhoging van de kleuterparticipatie zo’n prominente rol krijgt in de discussie over het secundair onderwijs. Kleuterparticipatie is volgens de Vlor ook meer dan het aantal vereiste halve dagen aanwezigheid verhogen. Kleuters de laatste kleuterklas laten overzitten omdat ze onvoldoende aanwezig waren, staat volgens de Vlor gewoon haaks op het streven om zittenblijven te beperken.
De Vlor hekelt ook de maatregelen voor het basisonderwijs. De raad noemt het zelfs “onaanvaardbaar” dat er zoveel maatregelen “ingrijpen op de geïntegreerde werking van het basisonderwijs”. “Bovendien zijn de maatregelen die de overheid voorstelt, versnipperd en op die manier contraproductief”.
De raad vreest ook dat leerlingen in de eerste graad van het secundair al een keuze moeten maken die bepalend is voor hun verdere traject. “Zo wordt de schoolkeuze in de eerste graad in de feiten een studiekeuze vanaf de eerste graad. De Vlor wil niet dat leerlingen al zo vroeg in hun onderwijsloopbaan determinerende keuzes moeten maken”, klinkt het.
Over de hervorming van de tweede en derde graad secundair werd de Vlor dus (nog?) niet om advies gevraagd. Toch geeft de raad ook daar al wat kritiek mee. Zo voldoet de matrix niet aan de ambitie om te komen tot een samenhangend geheel. De Vlor vreest ook dat sommige leerlingen “geen studierichting meer zullen vinden die aansluit bij hun profiel”.
Ook op het vlak van gelijke onderwijskansen laat de hervorming kansen liggen, meent de Vlor. “De overheid neemt hier haar verantwoordelijkheid niet op, maar legt ze bij de onderwijsverstrekkers”, staat er.

bron: Belga