Overlijden Jef Lambrecht – Afscheid van een “uitzonderlijk mooie radiostem”

Overlijden Jef Lambrecht - Afscheid van een "uitzonderlijk mooie radiostem"

In Antwerpen is vanmorgen afscheid genomen van Jef Lambrecht. De voormalige VRT-journalist overleed vorige week aan kanker. Hij werd 68 jaar. Meer dan zeshonderd mensen woonden de afscheidsplechtigheid in de Sint-Pauluskerk bij.
Zijn goede vriend Geert van Istendael nam tijdens de uitvaart het woord en noemde het een “voorrecht” om vijftig jaar naast Jef Lambrecht door het leven te hebben gelopen. Hij haalde herinneringen op uit hun studententijd in Leuven, waar ze elkaar hadden leren kennen. Ze bleven nadien contact houden en namen in 1978 samen deel aan het journalistenexamen bij de VRT.

“We slaagden, samen met Martine Tanghe en Paul Jambers, en mochten meteen aan de slag gaan. Jef koos voor radio en gooide zich op de cultuur. Het duurde niet lang voor luisteraars en collega’s merkten dat hij een uitzonderlijk mooie radiostem had. Een stem van rust en objectiviteit en zijn prachtige Nederlands kwam nu pas goed tot zijn recht. Hij beheerste ook de veeleisende ambacht van het berichten schrijven, al durfde hij er soms iets krankzinnigs bij te lappen”, zei van Istendael.

Vanaf de eerste Golfoorlog (1990) raakte Lambrecht gefascineerd door het Midden-Oosten. Als buitenlandverslaggever trok hij onder meer naar Iran, waar hij in 2009 even werd opgepakt door de politie, en naar Afghanistan. Lambrecht had “stil lef”, zoals Geert van Istendael het noemde. “Hij was niet bang om controleposten te verschalken en wist zich als het ware onzichtbaar te maken om met de kleine mensen te kunnen praten die bedolven werden onder het grote geweld.”

Lambrecht was verknocht aan de radio, maar liet zich op het einde van zijn carrière kritisch uit over zijn werkgever, die hij verweet meer aandacht te hebben voor de vorm dan voor de inhoud. In 2010 ging hij met pensioen.

Lambrecht stierf vorige week aan kanker. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. Zijn uitvaart werd door veel ex-collega’s bijgewoond, zoals Paul Jambers, Guy Mortier en Yves Desmet. Ook kunstenaar Luc Tuymans, zanger Helmut Lotti, actrices Marleen Merckx en Reinhilde Decleir en politici Karel De Gucht en Yasmine Kherbache kwamen afscheid nemen.

bron: Belga