Advies Vlaamse Onderwijsraad – “Onderwijshervorming is gemiste kans voor Vlaamse kinderen”

Advies Vlaamse Onderwijsraad - "Onderwijshervorming is gemiste kans voor Vlaamse kinderen"

De sp.a leest in het kritische advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) op de onderwijsplannen van de Vlaamse regering een bewijs dat de voorgestelde hervorming “een gemiste kans is voor het Vlaamse onderwijs”. “Het blijft hoogst onduidelijk hoe deze onderwijshervorming ervoor zal zorgen dat in de toekomst meer jongeren een diploma behalen en dus uitzicht krijgen op een goede job”, zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez. “Ik roep minister Crevits en de Vlaamse regering op om niet doof te blijven voor deze constructieve bemerkingen.” Het ontwerpadvies van de Vlor, dat Belga kon inkijken, bevat een waslijst aan kritische opmerkingen over de onderwijshervorming die de Vlaamse regering wil doorvoeren. De onderwijsraad heeft kritiek op maatregelen die gaan van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs tot de verschillende graden in het secundair onderwijs.
Zo noemt de Vlor sommige maatregelen in het basisonderwijs onnodig en contraproductief, dreigt de keuze in het eerste jaar secundair te bepalend te zijn voor de jaren nadien en dreigen de voorstellen voor het kleuteronderwijs meer kleuters met een achterstand op te zadelen dan vooruit te helpen.
“Een aantal voorstellen noemt de Vlor eenvoudigweg onwerkbaar of zelfs onhaalbaar”, aldus Gennez. “Voor sp.a moet elke hervorming in het onderwijs erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te versterken, zodat elk kind zijn talenten – waar die ook liggen – maximaal kan ontwikkelen en zo’n groot mogelijke kans heeft om de school met een goed diploma te verlaten. Deze hervorming voldoet niet aan die toets, omdat ze het resultaat is van een politieke symbolenstrijd. Laten we in overleg met alle betrokkenen werk maken van een onderwijshervorming die de belangen van onze kinderen dient.”

bron: Belga