Verdubbeling buitenlandse werknemers in vijf jaar tijd

In 2015 waren 215.000 werknemers in België actief die vanuit het buitenland naar ons land werden gedetacheerd, meer dan een verdubbeling tegenover de 106.000 in 2010. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar detachering door het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Bijna een derde van die gedetacheerde werknemers komt uit Nederland. Detachering betekent dat buitenlandse werkgevers werknemers naar België sturen om hier een tijdje te werken. De sociale bijdragen worden betaald op het niveau van het land van herkomst. Berekend op cijfers van 2014 was detachering vanuit Europa daarmee goed voor 4,4 procent van de totale tewerkstelling in België.
Het merendeel (57 procent in 2014) van die gedetacheerde werknemers komt hier in de bouw werken: 123.000 in 2014. Met andere woorden: één bouwvakker op drie die in 2014 actief was op een Belgische werf, kwam uit het buitenland. Maar, zo relativeert onderzoeker Frederic Dewispelaere, “gerekend naar het werkvolume staan gedetacheerde werknemers maar in voor twaalf procent van het aantal gepresteerde uren in de Belgische bouwsector”. Dat komt omdat ze telkens maar een korte tijd in België werken.
Opvallend: van alle gedetacheerde werknemers was (in 2014) bijna een derde (29,3 procent) afkomstig uit Nederland, gevolg door Polen (13,3 procent).

bron: Belga