Politie controleert op 21 september voor Europese dag zonder dodelijke verkeersongevallen

De federale wegpolitie gaat op woensdag 21 september tussen 7 uur en 19 uur in het hele land controles uitvoeren voor de Europese dag zonder dodelijke verkeersongevallen. Het gaat om een project van TISPOL (Europees netwerk van politiediensten die verantwoordelijk zijn voor de verkeersveiligheid), waaraan dertig landen deelnemen. De politie gaat de bewuste dag controleren zowel met vaste controledispositieven, als met mobiele ploegen. Bestuurders in overtreding zullen worden geverbaliseerd. De controleacties zullen prioritair gericht zijn op de drie voornaamste killers in het verkeer: overdreven en onaangepaste snelheid, rijden onder invloed en het niet of foutief gebruiken van de veiligheidsuitrustingen (gordel, kinderzitjes). Daarnaast zal er aandacht zijn voor bestuurders die afgeleid zijn doordat ze bijvoorbeeld hun gsm gebruiken achter het stuur.

Het uiteindelijke doel van deze actie is de verbetering van de veiligheid op onze wegen en de vermindering van het aantal slachtoffers van ongevallen. De vooropgestelde (Europese) doelstellingen voor 2020 zijn een halvering van het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010. Op Europees niveau betekent dit van 31.500 verkeersdoden in 2010 naar 15.750 in 2020. Voor België gaat het van 840 verkeersdoden in 2010 naar 420 in 2020.

bron: Belga