Incident ontsiert Kamerdebat over banenverlies

Incident ontsiert Kamerdebat over banenverlies

Heeft Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld) zijn sp.a-collega Meryame Kitir toegesnauwd dat ze “moest terugkeren naar Marokko”? Die vraag rees donderdag na afloop van een Kamerdebat over het banenverlies bij Caterpillar. Van Biesen verontschuldigde zich nadien indien zijn woorden verkeerd zijn begrepen, maar stelde dat hij dergelijke terminologie niet zou gebruiken. Voor Kitir is de kous echter niet af. Tijdens een discussie over de aangekondigde sluiting van Caterpillar in Gosselies, merkte Kitir op dat haar partij voor activering is van werklozen. Alleen moeten werkgevers bereid zijn die oudere mensen ook een kans te geven, luidde het. Toen Kitir terugkeerde naar haar plaats in het halfrond, ontstond rumoer waarbij richting de liberale banken werd gekeken.

Het was Kristof Calvo (Groen) die nadien Kamervoorzitter Siegfried Bracke aanspoorde Van Biesen op de vingers te tikken omdat hij Kitir zou hebben toegesnauwd terug naar Marokko te keren. “Indien het waar is wat collega Calvo heeft gesignaleerd, dan is dat ongepast en dan zou de betrokkene zich beter verontschuldigen”, reageerde Bracke.

Even later verontschuldigde Van Biesen zich “indien mijn tussenkomst verkeerd begrepen zou zijn”. Hij wilde naar eigen zeggen duiden dat de werknemers van Caterpillar tot de meest performante en productieve horen die er bestaan en ze dus werkgevers zouden kunnen overtuigen om hen aan te werven. “Iedereen die mij kent, weet dat het woorden zijn die ik zeker niet zou gebruiken. Dat ligt niet in mijn aard van zeggen. Daarvoor heb ik te veel respect voor iedereen in dit parlement, en zeker voor collega Kitir”, luidde het.

Kitir zelf is evenwel heel boos en pikt de uitspraken niet. Het toont volgens haar dat racisme vandaag nog steeds een reëel probleem is, als gelijkaardige uitspraken al in het parlement gebeuren. De zaak is voor Kitir nog niet afgesloten. Na afloop van de plenaire vergadering wil ze met Kamervoorzitter Bracke overleg plegen over welk gevolg aan het incident moet worden gegeven.

bron: Belga