Gedragscode voor testen autonome voertuigen op straat

Gedragscode voor testen autonome voertuigen op straat

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de gedragscode voor het testen van geautomatiseerde voertuigen op de openbare weg. De tekst moet dergelijke tests mogelijk maken binnen een veilig kader. Bovendien opent het perspectieven en maakt het België aantrekkelijk als testruimte, zegt minister van Mobiliteit François Bellot. De gedragscode kwam tot stand binnen een werkgroep met de gewestelijke overheidsdiensten, sectorfederaties Agoria en Febiac en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. Ze geldt voor organisaties die testen willen uitvoeren met technologieën voor rijhulpsystemen en met gedeeltelijk of zelfs volledig autonome voertuigen op de openbare weg of op openbare plaatsen.

Volgens minister Bellot gaat de tekst verder dan het louter vastleggen van gedragsregels. Hij wil, met de blik op de toekomst gericht, “de mobiliteit van morgen” voorbereiden. “We moeten op grond van tests aantonen dat de technologieën die in de voertuigen ingebed worden, in combinatie met satellietlocalisatie en een aangepaste infrastructuur, voor een duidelijke verhoging van de verkeersveiligheid zorgen, tot een vlotter verkeer bijdragen en, onder meer dank zij beter beheerste voertuigversnellingen en -afremmingen, de CO2-uitstoot verminderen”.

Om testen op de openbare weg of op andere openbare plaatsen te kunnen uitvoeren, moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Daarnaast is een gewestelijke toelating nodig voor het gebruik van de infrastructuur. Het testen op de openbare weg vereist steeds de aanwezigheid van een testrijder.

Indien het gaat om andere openbare plaatsen dan de openbare weg of privéterrein dat voor het publiek toegankelijk is, en als het testvoertuig niet sneller rijdt dan 30 km/u, is minimaal een testoperator vereist. Die houdt toezicht op de tests, maar hoeft niet noodzakelijk in de auto te zitten.

bron: Belga