België heeft zorgwekkend weinig vrouwelijke schooldirecteurs

België heeft zorgwekkend weinig vrouwelijke schooldirecteurs

Het beroep van leraar kampt in België met een aanzienlijk genderonevenwicht. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), bestaande uit 35 voornamelijk rijke landen, in een nieuw onderwijsrapport. Het valt op dat slechts een minderheid van de schooldirecteurs vrouwen zijn. “Dat is bijzonder zorgwekkend als je weet dat directeurs vaak uit het lerarenkorps gerekruteerd worden”, zegt de Oeso. Net als in de meeste Oeso-landen neemt het aantal vrouwelijke leraren in België af naarmate het onderwijsniveau stijgt. In het kleuteronderwijs is de overgrote meerderheid van de onderwijzers vrouw, maar in het hoger onderwijs maken ze maar 48 procent van de groep uit. Het onevenwicht is ook te zien bij de directeurs: van de leraars in het lager secundair is 63 procent vrouw, maar op datzelfde niveau vullen vrouwen minder dan 40 procent van de directeursposten in.

Ook bij de leerlingen is er een onevenwicht, blijkt nog uit de studie. In de studiegebieden wetenschap, wiskunde en informatica zijn vrouwen in de Oeso-landen gemiddeld goed voor 40 procent van de afgestudeerde bachelorstudenten. In België is het met 26 procent echter veel minder. Ook het aandeel van de vrouwelijke afgestudeerden als master of doctorandus in die domeinen ligt in ons land aanzienlijk lager dan gemiddeld.

Nog een opvallende conclusie uit de studie: hoger onderwijs levert financieel weinig extra op in België. Wie afstudeerde als bachelor, verdient in ons land gemiddeld 21 procent meer dan diegenen met enkel een diploma hoger secundair. In de Oeso ligt dat verschil gemiddeld op liefst 48 procent. België zit wat dat betreft op dezelfde lijn als de Scandinavische landen.

bron: Belga