Audiovisuele medewerkers hebben verhoogde kans op ziekte en burn-out

Medewerkers in de audiovisuele sector hebben een zeer hoog engagement en ervaren veel plezier in het werk. Anderzijds is er ook een hoge herstelnood, wat de kans op uitval door ziekte en burn-out aanmerkelijk verhoogt. Dat is de conclusie van sectorfonds Mediarte.be en HR-bedrijf Attentia. Bij de positieve welzijnsindicatoren valt op dat 89,5 procent van de respondenten zich geëngageerd voelt in het werk en 90,4 procent plezier ervaart. De resultaten zijn gunstiger dan een referentiegroep van de Belgische arbeidsmarkt.
Maar 43,7 procent van hen zegt herstel nodig te hebben, licht ongunstiger dan gemiddeld. Zowat een op vier (24,7 pct) van de groep zegt altijd herstelnood te ervaren en blijft dat herstel uit, dan dreigt effectieve uitval binnen zes maanden. Varieert het uurrooster sterk, dan stijgt de voortdurende herstelnood naar een persoon op drie (36,2 pct). Bedrijven met vijf tot negen werknemers en technische profielen kennen eveneens een hogere herstelnood. Een groot engagement en een hoog werktempo (54 pct) verhoogt de kans op een burn-out aanzienlijk.
Meer dan de helft van het personeel ervaart de arbeidsorganisatie als gebrekkig, de helft voelt zich onderbenut en twee derde vindt de verloning problematisch. Op deze zaken kunnen bedrijven dus inspelen. “In een tweede fase kunnen bijkomende aandachtspunten de herstelnood helpen verlagen: betere loopbaanmogelijkheden, meer inspraak, minder rolconflict en meer autonomie. Maar een risicoanalyse is niet voldoende, de nieuwe wetgeving over psychosociaal risico’s vereist actie”, klinkt het.
De enquête werd afgenomen in april-mei 2016 bij 41 bedrijven en 2.966 medewerkers. De participatiegraad bedroeg 51 procent. VRT participeerde niet omdat het al een eigen, soortgelijke enquête zou hebben uitgevoerd.
Het onderzoek werd uitgevoerd in navolging van het Sociaal Charter, dat verschillende media en productiehuizen in december 2013 tekenden op initiatief van toenmalig minister van Media Ingrid Lieten (sp.a).

bron: Belga