Zelfs verboden dopingproducten binnen gevangenismuren

Zelfs verboden dopingproducten binnen gevangenismuren

De Multidisciplinaire Hormonencel heeft vorig jaar 13 procent meer inbreuken vastgesteld van zwendel met menselijke doping dan het jaar ervoor. Verboden dopingproducten blijken zelfs binnen de gevangenismuren te circuleren, blijkt woensdag uit haar jaarverslag. Ook de invoer van niet-conforme geneesmiddelen – het merendeel tegen erectiestoornissen – blijft gestaag stijgen. De Hormonencel stelde in 2015 432 inbreuken van zwendel met menselijke doping vast. De stijgende trend van de voorbije jaren wordt op die manier voortgezet. Tegenover 2014, toen er 381 inbreuken waren, gaat het om een stijging van 13 procent, tegenover 2011, met 270 inbreuken, zelfs van 60 procent.

Het Vlaamse Dopingagentschap controleerde overigens voor het eerst ook op het gebruik van doping in een fitnesscentrum in een gevangenis. Van de twaalf aanwezige sporters testten er vijf positief op anabolen, vier op drugs en één gedetineerde weigerde een urinetest te ondergaan.

Het aantal inbreuken wegens de invoer van niet-conforme geneesmiddelen steeg ook met 13 procent tegenover 2014. In 2015 waren het er 4.277, in 2014 3.781. Tegenover 2011 gaat het bijna om een vijfvoud (911). De illegale handel in humane geneesmiddelen baart de Hormonencel meer en meer zorgen, klinkt het in het jaarverslag.

In de veeteeltsector daarentegen zijn de trends dalend. “De verdachte monsternemingen in slachthuizen en op landbouwbedrijven leveren luttele niet-conforme resultaten op”, zegt bijstandsmagistraat Francis Clarysse in het rapport. Hij roept op om de inspanningen uit het verleden aan te houden. Wel blijken enkele paardenhandelaars nog steeds pogingen te ondernemen om afgekeurde paarden toch in de voedselketen te brengen.

bron: Belga