N-VA wil pleegzorg tot 25 jaar

N-VA wil pleegzorg tot 25 jaar

N-VA wil de leeftijd optrekken waarop een kind een pleeggezin moet verlaten. Momenteel is dat 21 jaar, terwijl de meeste kinderen die in een regulier gezin opgroeien het huis pas na hun 24ste verlaten. Het gaat om een van de maatregelen in een conceptnota over de hervorming van de pleegzorg die N-VA’er Lorin Parys samen met de andere Vlaams parlementsleden van de partij uitwerkte. “De bedoeling blijft om zo veel mogelijk jongeren in een pleeggezin in plaats van in een instelling te laten opgroeien”, zegt hij. De laatste hervorming van de pleegzorg dateert van 2012, toen de kinderen en de gezinnen meer centraal kwamen te staan. Dat decreet telt echter een aantal aanzienlijke hiaten, concludeert N-VA na een rondetafel in het parlement.

Meest in het oog springende voorstel is de verhoging van de leeftijd waarop de financiële ondersteuning voor een pleegkind stopt. Volgens Eurostat verlaat een gemiddelde Belgische jongere het gezin pas op 24,9 jaar. Het lijkt Parys dan ook logisch om de maximumleeftijd voor pleegzorg op te trekken tot 25 jaar, met instemming van ouders en jongere. Zo kan worden vermeden dat de jongere bijvoorbeeld in financiële problemen komt tijdens zijn studie.

Daarnaast wil de partij de vergoeding van de kosten gelijk trekken voor elke pleegouder. Momenteel zijn die afhankelijk van de regio, “maar het uitgangspunt moet zijn dat elke pleegouder, pleegkind of pleeggast gelijkwaardig is, onafhankelijk van zijn of haar woonplaats”.

Tot slot wil N-VA in de psychiatrische zorg dagpleegzorg mogelijk maken en verschillende gezinnen bij hoge zorgnood afwisselend voor hetzelfde kind laten zorgen. De vergoeding van de pleegzorgers voor psychiatrische jongeren moet beter worden aangepast aan de verhoogde beschikbaarheid van de zorgers.

bron: Belga